קירות מקרס

פריסה אופקית של גיאוגרידים מסוגים שונים בחתך סוללה יוצרת מבנה של קרקע משוריינת.
השיטה מתבססת על יצירת מסה המורכבת מקרקע מהודקת בשכבות בתוספת אלמנט שריון הנפרס לרוחב החתך אל מחוץ למעגל ההרס.
רצועות מצטיינות בחוזק מתיחה גבוה מחד ועיבור נמוך מאידך – דבר המשפר את נתוני היציבות הכללית ומביא להגדלת מקדמי הביטחון.
קירות קרקע משוריינת מסוג "מקרס" מתאימים למקרים בהם הקיר גלוי ויש צורך באלמנט חזית מבטון טרומי עם אפשרות