קיר בלוקים מסוג "ספיר"

פריסה אופקית של גיאוגרידים וגיאוטקסטילים מסוגים שונים בחתך סוללה יוצרת מבנה של קרקע משוריינת.
השיטה מתבססת על יצירת מסה המורכבת מקרקע מהודקת בשכבות בתוספת אלמנט שריון הנפרס לרוחב החתך אל מחוץ למעגל ההרס.
הרשתות ויריעות השריון מצטיינות בחוזק מתיחה גבוה מחד ועיבור נמוך מאידך – דבר המשפר את נתוני היציבות הכללית ומביא להגדלת מקדמי הביטחון.
קירות קרקע משוריינת מסוג "ספיר" מ