כבישים / מסילות

ניקוז והפרדה למבנה מיסעות

השימוש ביריעות משפר את עובי המצע המתוכנן ומאפשר ניקוז יעיל ומהיר.

>>

ייצוב מיסעות בכוורות NEOLOY ובגיאוגרידים

השימוש בכוורות NEOLOY וברשת מגדיל את התסבולת של המבנה ומפזר עומסים.

>>

שריון מבנה אספלט / דחיית השקפות סדקים

פריסת רשתות גיאוגריד מסוג HATELIT בין שכבות האספלט תעכב את היווצרות. הסדקים בין שכבת האספלט התחתונה לשכבה העליונה.

>>