שריון מבנה אספלט – דחיית השתקפות סדקים

נזקים וסדקים נגרמים לאספלט כתוצאה מהתעייפות החומר ומהתיישנותו, משינויי טמפרטורה מחזוריים ומעומסי תנועה.
אספלט מתאפיין בחוזק גבוה ללחיצה מחד אך בהתנגדות נמוכה למתיחה מאידך.
פריסת רשתות גיאוגריד מסוג HATELIT C בין שכבות האספלט תעכב את היווצרות הסדקים בין שכבת האספלט התחתונה לשכבה העליונה הן על ידי הגדלת חוזק המתיחה של האספלט והן על ידי פיזור מאמצי המתיחה באופן אחיד והקטנת העיבורים.