שריון מבנה אספלט – דחיית השתקפות סדקים

נזקים וסדקים נגרמים לאספלט כת