בד גאוטכני ארוג / לא ארוג

השימוש ביריעות בד גיאוטכני ויריעות גיאוטקסטיל (ארוגות