בד גאוטכני ארוג / לא ארוג

השימוש ביריעות בד גיאוטכני ויריעות גיאוטקסטיל (ארוגות ולא ארוגות) משפר את התפקוד ההנדסי של כבישים ומסלולים תוך מילוי הפונקציות הבאות:

  • הפרדה בין קרקע דקת גרגיר לבין חומר גס. מניעת מעבר (pumping) של דקים מהשתית למבנה.

  • שמירת עובי המצע המתוכנן ומניעת אובדן חומר מילוי הנדחס אל תוך השתית הרכה.

  • פיזור עומסים אנכיים על פני שטח גדול ובצורה אחידה, חלוקת העמוסים גורמת להפחתת הכוחות הפועלים על השתית.

  • ניקוז יעיל ומהיר של מים דרך היריעה ומניעת לחץ הידרוסטטי, אשר הכרחיים לתפקודו התקין של הכביש.

  • ניצול כוחות מתיחה ע״י חיכוך בין שכבות המילוי.

  • שכבת הגנה אפקטיבית על מערכות איטום שונות.

  • השימוש ביריעה גיאוטכנית (Geotextiles) בחתך מבנה הכביש יקטין שקיעות דיפרנציאליות ובמקרים מסוימים יאפשר את הפחתת עובי המצעים ויגדיל את תקופת הבדק.