קירות ״לופים״

פריסה אופקית של רשתות שריון גיאוטכניות – גיאוגרידים וגיאוטקסטילים מסוגים שונים בחתך סוללה יוצרת מבנה של קרקע משוריינת.
השיטה מתבססת על יצירת מסה המורכבת מקרקע מהודקת בשכבות בתוספת אלמנט שריון הנפרס לרוחב החתך אל מחוץ למעגל ההרס.
הרשתות ויריעות השריון מצטיינות בחוזק מתיחה גבוה מחד ועיבור נמוך מאידך – דבר המשפר את נתוני היציבות הכללית ומביא להגדלת מקדמי הביטחון.
קירות קרקע משוריינת מסוג לופים מתאימים למקרים בהם מדובר בקירות זמניים או נסתרים (מאחורי מבנה וכדומה) ואין כל צורך באלמנט חזית אדריכלי.

קירות תומכים בשיטת קרקע משוריינת – קיר לופים – יתרונות השיטה

  • שיפור ביציבות הכללית והגדלה מקדמי הביטחון