קירות ״לופים״

פריסה אופקית של רשתות שריון גיאוטכניות – גיאוגרידים וגיאוטקסטילים מסוגים שונים בחתך סוללה יוצרת מבנה של קרקע משוריינת.
השיטה מתבססת