ניקוי מאגרי מים ונחלים

שקיעת סדימנטים (דקים) במאגרי מים ונחלים מקטינה את הנפח ההידראולי, גורמת לעכירות המים וכן יוצרת מפגעים סביבתיים כגון זיהום מי תהום, ריח רע, צריכת חמצן גבוהה ועוד.
אדמיר מספקת טכנולוגיות אשר נועדו לנקות את מאגרי המים והנחלים באמצעות שאיבת הסדימנטים המזוהמים והפרדתם מהמים.
שילוב הטכנולוגיות של שאיבת המשקעים על ידי הדרג'ר וסחיטתם על ידי גיאוטיוב מאפשר פתרון זול ומהיר לטיפול בבוצה בנחלים, באגמ