מוצרי אשפרה לבטון

אשפרה לבטון יוצרת את התנאים המקדימים להתקשות הבטון, ללא גרימת התייבשותו. האשפרה נעשית על מנת לשמור על תכונותיו של הבטון ועל חוזקו.
כיסוי הבטון ביריעות אשפרה, כמו גם תוספי אשפרה הניתנים להוספה לבטון, מבטיחים שמירה על תנאי לחות מבוקרים והגעה לרמת הקשיחות הרצויה של הבטון.