כיסויים צפים למאגרים

כיסוי צף נועד לכיסוי מאגרים של מי שתייה, מי קולחין ונוזלים אחרים.