ייצוב מדרונות ומניעת סחף – כוורות גיאוטכניות

ארוזיה הנוצרת כתוצאה מגשם ומזרימת מים על גבי המדרון, פוגעת במבנים הנדסיים כגון מדרונות וסוללות. הארוזיה גורמת לסחיפת קרקע, לחריצי סחף ולמיחתור – כל אלו עלולים לערער את היציבות הכללית של המבנה ההנדסי.
NEOLOY כוורת תאים בגדלים ובגבהים משתנים מאפשרת לרסן את הסחף באמצעות קיבוע שכבת העפר העליונה על ידי כליאתה בתאים קטנים יחסית. שמירה על פני הקרקע מפני חריצים, סחף ונזקים אחרים תאפשר התפתחות של צמחיה ותגן על אזור השורשים לאורך זמן. השימוש בכוורות ישמור על שיווי המשקל ועל יציבות המדרון, ובכך יוגן המבנה למשך שנים רבות יותר.
כוורות תאים NEOLOY מגיעות במספר סוגים וצבעים. הכוורות ניתנות לעיגון בשיטות וניתן למלא את תאי הכוורת בקרקע , בחומר גרנולרי ו/או בבטון.

כוורות גיאוטכניות ניאו-ווב לייצוב קרקע ולמניעת סחף

התכונות המייחדות שימוש בכוורת NEOLOY למניעת סחף:

  • הבטחת היציבות הכללית של המדרון
  • מניעת היווצרו