יריעות ניקוז לגגות ירוקים

גגות ירוקים הינם מרכיב חשוב בבניה ירוקה/אקולוגית המביאים לחיסכון אנרגטי, להקטנת זיהום האוויר ו/או הרעש. הגדלת השטחים הירוקים מאפשרת כר גידול לבעלי חיים.
בניית גג ירוק מחייבת מערכת לניקוז המים מעל שכבת האיטום. יריעות הניקוז כוללות שכבת הגנה על מערכת איטום הגג ומונעות נזק מכאני או פיזי. שכבת הניקוז מאפשרת הולכת מים מתונה ויעילה אל מערכת הניקוז.

יתרונות השימוש ביריעת ניקוז:

  • מוצר חרושתי המאפשר חישוב מדויק של כמות ספיקה בכל עומס נתון.
  • מאפשר פיקוח יעיל יותר על טיב מערכת הניקוז.

  • יישום יעיל מהיר וזול.