יריעות ניקוז לגגות ירוקים

גגות ירוקים הינם מרכיב חשוב בבניה ירוקה/אקולוגית המביאים לחיסכון אנרגטי, להקטנת זיהום האוויר ו/או הרעש. הגדלת השטחים הירוקים מאפשרת כר גידול לבעלי חיים.
בניית גג ירוק מחייבת מערכת לניקוז המים מעל שכבת האיטום. יריעות הנ