ייצוב מיסעות בכוורות Neoloy ובגיאוגרידים

ייצוב מיסעות באמצעות כוורות גיאוטכניות מונע כשל בתסבולת המבנה וגזירה בקרקע הטבעית. בשיטה זו חומרי המילוי מיוצבים בתוך תאים אשר מאפשרים חלוקת עומסים שווה ויצירת בסיס יציב למיסעה.
חירור דפנות התאים מגדיל את החיכוך בין חומרי המילוי ובין דופן התא וכך מאפשר ניקוז יעיל יותר.
ייצוב מיסעות באמצעות כוורות גיאוטכניות – יתרונות השיטה:

  • הפיזור האופקי של העומסים מקטין את העומסים האנכיים
  • יצירת מבנה חזק וגמיש

  • הקטנת עובי המיסעה