טיפול בוצה במט"שים

בשנים האחרונות, כחלק מהנחיות המשרד לאיכות הסביבה לפתרון בעיית משק המים בישראל, מוקמים ברשויות מקומיות רבות מתקנים לטיפול בשפכים. תוצר לוואי של טיהור השפכים הוא היווצרות בוצה במט"שים בריכוז מוצקים נמוך יחסית, אשר דורשת ייבוש או סחיטה לצורך המשך טיפול (עיבוד לשימוש בדישון ובחקלאות או פינוי למטמנות במידת הצורך).
אדמיר איכות סביבה מציעה פתרונות יעילים לסחיטת הבוצה, החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע בפועל, לרבות הקמת המתקנים במכוני הטיהור לשפכים (מט"שים).