טיפול בוצה במט"שים

בשנים האחרונות, כחלק מהנחיות המשרד לאיכות הסביבה לפתרון בעיית משק המים בישראל, מוקמים ברשויות מקומיות רבות מתקנים לט