חומרי שחיקה לבטון

אדמיר טכנולוגיות משווקת את חומרי השחיקה המובילים בתחום.
חומרי השחיקה משווקים במספר תערובות, אשר כולן נבחנו ונבדקו הן במעבדה לחומרי בניין בטכניון והן על ידי מעבדת איזוטופ.
רמת השחיקה המסופקת ללקוח נקבעת בהתאם לדרגת השחיקה הנדרשת במפרט. ניתן לקבל רמת שחיקה הנמוכה מ-1.0 מ"מ ל-440 סיבובים, לפי תקן BOHME.

יתרונות חומר השחיקה המשווק על יד