הגנת מצוקים וחופים על ידי גיאוטיובים

פעולות הפיתוח בסביבת החוף,