הגנת מדרונות מדרדרת אבן (RFN)

רשתות (Rock Fall Netting) RFN מיועדות למנוע דרדרת אבנים במדרונות תלולים הבנויים בסלע סדוק. מערכת RFN מורכבת מרשתות מגלוונות השזורות בשיזור כפול ומשלבות חוזק וגמישות. רשתות ה-RFN מעו