הגנת מדרונות מדרדרת אבן (RFN)

רשתות (Rock Fall Netting) RFN מיועדות למנוע דרדרת אבנים במדרונות תלולים הבנויים בסלע סדוק. מערכת RFN מורכבת מרשתות מגלוונות השזורות בשיזור כפול ומשלבות חוזק וגמישות. רשתות ה-RFN מעוגנות למדרון באמצעות מערכת עיגון מיוחדת הכוללת עוגנים וכבלי פלדה ומונעות את סכנת דרדור האבנים לצדי דרכים, כבישים או מבנים.
הרשתות משתלבות היטב בסביבה הנופית הטבעית ומאפשרות התפתחות צמחיה.
הרשתות משמשות גם לבניית גדרות הסופגות אנרגיה פגיעה גבוהה במיוחד של דרדרת אבנים, מפולות קרקע קרקע וכיו"ב (עד 2,000 kj ).
רשתות ה-RFN מספקות פתרון המאופיין בשתי מערכות שונות: מערכת אקטיבית המתבססת על רשתות וכבלים, ומערכת פסיבית המתבססת על עיגון לקרקע ע"י עוגנים ועמודים.

יישומים נוספים