גישור מעל בולענים

יריעות High – tensile וגיאוגרידים העשויים מ"סיבי – על" כגון Aramid ו- PVA מצטיינים בתכונות הנדסיות יוצאות דופן.
מוצרים ייחודיים אלו מאפשרים להתמודד עם אתגרים מורכבים בהנדסה האזרחית.
יריעות אלו משמשות לגישור מעל בולענים, לייצוב סוללות גדולות על גבי קרקעות בעלות תסבולת נמוכה וכן להקטנת תזוזות/ שקיעות מתחת למסילות רכבת מהירות תוך הסתמכות על תכונותיהן ההנדסיות – חוזק רב ביחס לעיבור נמוך.