איטום שתית חרסיתית

בקרקע חרסיתית עלולה להיווצר תפיחה עקב שינוי בתכולת הרטיבות שבה – תפיחה אשר גורמת לנזקים למבנים ההנדסיים בקרבתה (כבישים, מסלולים וכיו"ב).
איטום בעזרת יריעת HDPE מאפשר לשמור על תכולת רטיבות קבועה של החרסית ועל ידי כך למנוע את תפיחתה.

איטום שתית חרסיתית

לאחר עיבוד החרסית לרטיבות הרצויה, נפרסות יריעות HDPE בעובי 1 מ"מ על השתית האופקית וכן בתעלות חיץ אנכיות.
האיטום במישור האופקי ימנע חדירת מים הזורמים אנכית מפני הקרקע או שחודרים דרך שכבות האספלט.
תעלות חיץ אנכיות נחפרות עד לעומק של 2.5 מ' ומונעות שינוי בתכולת הרטיבות עקב זרימת מים בקרקע וכן מונעות חדירת מים מתעלות ניקוז וממערכות תשתית.
איטום החרסית ימנע היווצרות נזקים (סדקים, שקיעות דיפרנציאליות וכיו"ב) הנגרמים מתפיחה מחזורית של החרסית על פני המיסעה, יאריך את תקופת הבדק של הכביש וישפר את איכותו.

יישומים נוספים:

  • איטום מאגרי מים
  • איטום אתרי פסולת
  • איטום מאצרות דלק