איטום שתית חרסיתית

בקרקע חרסיתית עלולה להיווצר תפיחה עקב שינוי בתכולת הרטיבות שבה – תפיחה אשר גורמת לנזקים למבנים ההנדסיים בקרבתה (כבישים, מסלולים וכיו"ב).
איטום בעזרת יריעת HDPE מאפשר לשמור על תכולת רטיבות קבועה של החרסית ועל ידי כך למנוע את תפיחתה.