איטום ושיקום אתרי פסולת

הכשרת אתר להיותו אתר לסילוק פסולת (אס"פ) דורשת מתן פתרונות לבעיות אקולוגיות אשר עלולות לנבוע כתוצאה מהטמנת האשפה: איטום הקרקע על מנת למנוע חלחול נוזלים וזיהום מי התהום, פתרון לניקוז נוזלים ולשאיבה סדירה שלהם מהתחתית וכן מציאת פתרון לגז מתאן הנוצר במהלך פרוק הפסולת.
אדמיר טכנולוגיות מציעה שילוב מוצרים גיאוסינטטיים לאיטום תחתון ולכיסוי עליון של אתרי פסולת. יישום זה משלב מוצרים המשמשים לאיטום, ניקוז תשטיפים, ניקוז מים, ניקוז ביוגז, ייצוב מדרונות ועוד.
השימוש במוצרים גיאוסינטטיים מבטיח שמירה על איכות הסביבה, חסכון בנפח הטמנת האשפה ותפעול מטמנות האשפה באופן יעיל ומודרני.