שאיבה וסחיטת בוצה במט”שים – מילוי חוזר של גאוטיובים