אדמיר פרויקטים

אדמיר פרויקטים הינה חלק מקבוצת אדמיר. אדמיר פרויקטים מתקינה מוצרים גיאוסינטטיים בפרויקטים השונים.
אדמיר פרויקטים מבצעת עבודות הנדסיות בהן משמשת כקבלן ראשי /משני ומיישמת את הידע והניסיון ברמת הביצוע הגבוהה ביותר בתחום המוצרים הגאוטכניים.