אדמיר פרויקטים

אדמיר פרויקטים הינה חברה בת ל”אדמיר טכנולוגיות” ומתקינה מוצרים גיאוסינטטיים בפרויקטים השונים.
אדמיר פרויקטים מבצעת עבודות הנדסיות בהן משמשת כקבלן ראשי /משני ומיישמת את הידע והניסיון ברמת הביצוע הגבוהה ביותר בתחום המוצרים הגאוטכניים.

בין התחומים בהם עוסקת אדמיר פרויקטים ניתן למנות את היישומים הבאים:

כבישים / מסילות

 • ניקוז והפרדה למבנה מיסעות
 • שריון מבנה מיסעות
 • ייצוב מיסעות בכוורות
 • שריון מבנה אספלט / דחיית השקפות סדקים
 • איטום שתית חרסיתית

טיפול בקרקעות ושריון קרקע

 • זירוז קונסולידציה
 • גישור מעל בולענים

קירות תומכים וסוללות

 • קירות תומכים – לופים
 • קירות מקרס
 • קירות ספיר
 • סוללות ירוקות